Sinds januari 2022 zijn er in Loppersum twee ‘kwartiermakers’ actief in Loppersum. Wie zijn dat en wat doen ze voor Loppersum?

Wonen met een PLUS is een aanbod, bedoeld om mensen te helpen zo lang mogelijk thuis te wonen. Denk hierbij aan activiteiten, diensten en hulpmiddelen op het gebied van wonen, ondersteuning en zorg voor alle inwoners van Loppersum. In juni 2021 hebben zeven (dorp)spartijen hiervoor een sociaal contract getekend. Om organisaties in en rond Loppersum bij elkaar te brengen, en te helpen bij het samenstellen van dit aanbod, zijn er twee kwartiermakers aangesteld: Marleen en Leentje.

Marleen van der Werff is kwartiermaker formele en informele zorg. Dit houdt in dat zij samen met dorps/bewonersorganisaties uit Loppersum (zoals het Dorpshuis, de zorgcoöperaties, verenigingen etc.) én met formele organisaties (o.a. Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, Gemeente Eemsdelta, de bibliotheek, de huisarts), een mooi en samenhangend aanbod rond welzijn, zorg en ondersteuning in het dorp probeert te organiseren.

Leentje van Alphen is kwartiermaker e-health (informatie- en communicatietechnologie) en domotica (huistechnologie) in Loppersum. Dit betekent dat ze u, samen met andere organisaties die hierover gaan, kan helpen om u zich thuis makkelijker te kunnen redden met behulp van deze techniek.

Graag trekken Leentje en Marleen samen met u op, om het Wonen met een PLUS aanbod zoveel mogelijk naar uw wens te kunnen maken. Heeft u vragen, ideeën of wensen? Bel of mail:

Marleen: 06 12 40 59 06, info@marleenvanderwerff.nl
Leentje: 06 82 33 26 40 l.v.alphen@zonnehuisgroepnoord.nl