Beste
inwoners van Loppersum,

Als gebiedsregisseur voor de 'Lopster' dorpen ben ik actief vanaf de herindeling in de gemeente Eemsdelta.

Sinds deze herindeling zijn er 4 Gebiedsregisseurs actief in gemeente met ieder hun eigen gebied. Zij zijn de contactpersonen voor de dorpen en wijken van de gemeente Eemsdelta en hebben een ‘oog en oor’ functie voor het college, bestuur en interne collega's.

Ook ben ik voor de dorpen het aanspreekpunt voor dorpsbelangen, bewonersinitiatieven en de dorpsbudgetten die er vanaf 1 januari 2023 zijn.

Wat doet een Gebiedsregisseur?
Als gemeentelijk aanspreekpunt voor de leefbaarheid in Loppersum kun je bij mij terecht voor vragen, ideeën, wensen of overige zaken. Als gebiedsregisseur bij de gemeente werk ik vooral als verbinder tussen de dorpen en de gemeente, help mee en faciliteer bewonersinitiatieven en neem relevante ontwikkelingen mee. Jullie vragen kunnen ook van persoonlijke aard zijn. Afhankelijk van je vraag, vervul ik de rol van vraagbaak, wegwijzer, ondersteuner, doorverwijzer of meedenker.

Ik ben regelmatig in het dorp aanwezig tijdens de koffie-inloopochtenden in het Dorpshuis of op andere momenten. Mocht dat niet lukken dan kun je mij altijd bellen, mailen of appen:

Ik werk van maandag t/m donderdag en ben heel flexibel met mijn agenda.

PS. Klachten of meldingen over de 'openbare ruimte' of ander zaken kun je heel eenvoudig melden via:
  • de website www.eemsdelta.nl (2e button bovenaan 'iets melden')
  • telefonisch 140596, ook buiten kantooruren.
Meldingen die hierop binnenkomen worden twee keer per dag bekeken en uitgezet. Je kunt dan ook aangeven wanneer je hierover persoonlijk contact wenst.

Met vriendelijke groeten,

Klaas Bult