In februari 2023 bracht Dorpsbelangen een papieren Lopsternijs uit. Daarin presenteerden zich (bijna) alle verenigingen en maatschappelijke organisaties. Het blad ('Leesderij') werd huis-aan-huis bezorgd. Intussen is er weer veel veranderd. Tijd voor een nieuwe versie.

De papieren uitgave van Losternijs werd erg op prijs gesteld. Ook nieuwe bewoners werden zo gemakkelijk geattendeerd op wat er hier allemaal te doen is. En als je alles op een rij zet, verbaas je je hoeveel dat is! Er is geen papieren exemplaar meer over. Dat geeft niet, want SDL gaat werken aan een nieuwe geactualiseerde uitgave. Intussen is hier nog de oude versie te vinden. Met nog steeds genoeg nuttige informatie!