Hoe kunnen we Loppersum groener maken? Dat is de centrale vraag op de DorpsTop die Stichting Dorpsbelangen Loppersum organiseert op dinsdagavond 17 oktober 2023  in de Vredekerk. De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die actief is in of betrokken is bij het dorp.

Tijdens de avond zijn verschillende gasten aanwezig die iets kunnen vertellen over het thema groen. Zo komt wethouder Jan Menninga van de gemeente Eemsdelta, die verantwoordelijk is voor het groenbeleid. Ook Jelinda van der Hoven van Landschapsbeheer Groningen en een vertegenwoordiger van het landschapsprogramma TenneT zijn uitgenodigd.

De deelnemers aan de DorpsTop kunnen met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen als bomen, bermen, bosjes en begraafplaatsen. Wat mogen we van de gemeente verwachten en wat kunnen wij zelf doen? Kunnen we onze tuinen vergroenen en toch onderhoudsarm maken? De DorpsTop wil zo ideeën en initiatieven verzamelen om het dorp Loppersum mooier en duurzamer te maken.

Voor meer informatie over de DorpsTop kunt u contact opnemen met Stichting Dorpsbelangen Loppersum via loppersum@gmail.com.

Agenda
19.15 uur Inloop
19.15 – 19.45 uur Doorlopende vertoning van fragmenten van videofilms die onze dorpsfilmer Ruud Venema in de loop der jaren op Lopsternijs heeft geplaatst
19.45 uur Opening door Jeroen Franzen, bestuurslid SDL
19.50 uur Presentatie van de Groengroep Loppersum
Discussie, vragen, suggesties
20.30 uur Pauze
20.45 uur Nieuws en informatie vanuit de verschillende organisaties. Waar kunnen we elkaar ondersteunen? Welke gevolgen heeft de versterking voor ons verenigingsleven? Wat kan SDL betekenen en zijn er ideeën waarmee SDL nog beter haar platformfunctie kan waarmaken?