26 juni 2021


De Gemeente Eemsdelta, Zonnehuisgroep Noord, Woonzorg Nederland, Het Dorpshuis, Stichting Dorpsbelangen Loppersum, Cadanz Welzijn en Zorgcoöperatie Loppersum slaan de handen ineen om gezamenlijk voor het dorp Loppersum een gecoördineerd en samenhangend aanbod te creëren in wonen, ontmoeten, ondersteuning en waar nodig ook zorg. Dat is waar het concept ‘Wonen met een Plus’ voor staat. De partijen doen dit vanuit de overtuiging dat zij gezamenlijk veel meer kunnen betekenen voor de inwoners van Loppersum, dan ieder van hen apart.

Daarbij gaan de partijen uit van de verbinding tussen formele en informele zorg én ondersteuning in een lokale netwerkaanpak, een soort modern noaberschap. Ieder vanuit de eigen rol en expertise.

Inwoners met een zorg- of ondersteuningsbehoefte willen graag, zo lang mogelijk zelfstandig, in Loppersum blijven wonen. Daarom organiseren de zeven partijen vol enthousiasme een #lokaal #netwerk van diensten, ondersteuning en zorg dat meebeweegt met de behoeften van de inwoners. Dat aansluit bij bestaande structuren en diensten. Dit kan variëren van winkels die aan huis bezorgen, van buurtvrijwilligers tot een centraal ontmoetingspunt. Elkaar echt kennen en samen ontmoetingsmogelijkheden en activiteiten organiseren voor gezelligheid én steun.
De Plus sluit naadloos aan bij de plannen voor het #Wiemersheerdgebied en de ambitie van Het Groninger Zorgakkoord.

Op de foto: de ondertekenaars namens de deelnemende partijen: Meindert Joostens (gemeente Eemsdelta), Karel Zuidema (Zonnehuisgroep Noord), Sonja Gildemacher (Woonzorg Nederland), Joop Siepel (Het Dorpshuis), Nicolette Scholten (Stichting Dorpsbelangen Loppersum), Kors van Slochteren (Cadanz Welzijn) en Ipe van der Deen (Zorgcoöperatie Loppersum). Foto: Inge Tebbens Torringa.