14 februari 2021Stichting Dorpsbelangen is in november van het vorige jaar gestart met het opstellen van een toekomstschets voor ons dorp. We bouwen met elkaar, met de verenigingen in het dorp, aan een expositie in de appartementen aan ’t Hoge Heem. In die expositie laten we straks zien hoe we samen de toekomst in willen.

We kunnen niet wachten om u als inwoner uit te nodigen om ons tijdelijke museum te bezoeken. Maar ja… corona… u weet het. Ondertussen blijven we gewoon bouwen aan de expositie. Zo hebben de Zorgcoöperatie, de tafeltennisvereniging, het zwembad en SC Loppersum hun expositie al vorm gegeven en dit ziet er prachtig uit. De BVL heeft ideeën geleverd en LOPEC is druk bezig. Wat een creativiteit en talent komt er naar boven.

Gesprekken
Gesprekken zijn nauwelijks meer mogelijk in ’t Hoge Heem. Daarom zal Anton Bardie, onze ondersteuner, de komende tijd online met de vrijwilligers van de verenigingen en voorzieningen afspreken. We praten over ideeën voor de toekomst en hoe we kunnen samenwerken.

Etalages
We gaan ervan uit dat we, zodra er weer wat meer kan, u uitnodigen om de expositie te komen bekijken. Tot die tijd houden we u op de hoogte via de digitale snelweg. En natuurlijk kunt u tijdens uw dorpsommetje even een blik werpen door de ramen van de appartementen. Ook proberen we etalages te gebruiken, in het centrum van Loppersum. Die etalages verwijzen naar wat straks in ons museum te zien is. The show goes on!