22 december 2020

Bewoners van Loppersum voelden zich behoorlijk overvallen toen het vertrouwde, smalle, romantische maar ook op veel plekken modderige Juisterpad een snelweg geworden leek te zijn met een breedte van 2,5 meter. Het commentaar was niet van de lucht. Stichting Dorpsbelangen, maar ook individuele bewoners, hebben dit laten weten aan de gemeente.

Nu gaat ook het pad naar Westeremden langs de Westeremdermaar op de schop. Er is subsidie voor – maar de provincie stelt eisen. Zo zou ook dat pad verbreed moeten worden. Een vertegenwoordiger van Dorpsbelangen heeft meegedacht hoe het opknappen van dit pad anders en mooier kan. Het einde van het pad bij Westeremden is al van beton en anderhalve meter breed. Het begin van het pad (Storksterpad) is heel slecht, smal en vol plassen. Voor fietsers niet erg ideaal. De gemeente heeft nu een voorstel liggen voor een fietspad van twee meter, uitgevoerd in beton. Het betonpad tot aan Stork zal smaller worden vanwege het onverharde pad voor landbouwverkeer ernaast.

Beton heeft grote voordelen op halfverharding. Het is comfortabel voor fietsers, het kan 40 tot 50 jaar mee en de onderhoudskosten zijn laag. Aan de andere kant ziet halfverharding er vriendelijker uit en past het beter in het landschap. In overleg met de dorpen Loppersum en Westeremden wordt nog gesproken over een verbeterde landschappelijke inpassing. Gedacht kan worden aan bloemrijke bermen en beplanting (vogelbosjes en wilgen of andere bomen).

Ideeën of vragen? Mail naar Dorpsbelangen: loppersum@gmail.com