Op 12 juni 2019 hield de pas opgerichte Stichting Dorpsbelangen Loppersum haar eerste dorpstop. Er waren ruim dertig mensen aanwezig. Ze kregen bij de koffie beschuit met muisjes aangeboden. Een kraamfeestje dus. Secretaris Janneke Klijn legde uit waarom de vereniging is opgeheven en wat de plannen zijn van de pasgeborene. Dorpsbelangen wil vooral een platform zijn, met lijntjes naar en contacten met de vele verenigingen die Loppersum rijk is.

De formule van deze avond bleek geslaagd. Twee bijzonder actieve clubs presenteerden zich. Klaas Jan Bolhuis van het Zoutwaterbad K.P. Zijl en Els Zwerver van de Historische Vereniging Loppersum (oftewel Houdt Verleden Levend) hadden tijd tekort. Natuurlijk, de meeste aanwezigen wisten het wel, maar het is toch indrukwekkend om alle activiteiten op een rij te zien… en te beseffen hoeveel vrijwilligers alleen al deze organisaties in de benen houden. Het zwembad en de HVL mochten tientallen ideeën voor een nog beter functioneren in ontvangst nemen.

In het najaar wordt de volgende dorpstop gehouden. Dan zullen twee andere verenigingen of stichtingen zich presenteren. En heeft u intussen vragen of ideeën voor Dorpsbelangen zelf, mail dan naar loppersum@gmail.com.