Het was bomvol in Ons Dorpshuis op donderdag 30 november 2017. Het Dorpsplatform (Vereniging Dorpsbelangen Loppersum, Nieuwe Stijl) organiseerde die avond een themabijeenkomst met de titel ‘Hoe houden we Loppersum bewogen en bevlogen?’

Gezien de belangstelling is het een onderwerp dat velen bezighoudt. Geen wonder, want er staat de komende jaren heel wat te gebeuren. Een jaar geleden werd de dorpsvisie vastgelegd. En het afgelopen jaar is er behoorlijk wat in gang gezet. Daarom, zo oordeelde Dorpsplatform Loppersum: tijd voor een update. Aan de hand van drie thema’s werd getracht de aanwezigen aan vijf tafels nieuwe bijdragen voor de dorpsvisie te ontlokken.

Ontwikkeling dorpscentrum (Bedrijven Vereniging Loppersum)
Harald Binnekamp, voorzitter van BVL, hiel een warm pleidooi voor de herinrichting van het centrum van Loppersum, maar hield ook de realiteit in het oog: vergrijzing, krimp en versterkingsprogramma! Visie is noodzakelijk, maar moet wel zijn gestoeld op de realiteit.

Ontwikkeling duurzame energie (Buurkracht/LOPEC)
Voorzitter Tjitse Mollema betoogde gloedvol van een toekomst waarin Loppersum CO2 neutraal is, omstreeks 2030. Maar dan moet er wel wat gebeuren. Lopec en Buurkracht werken daar samen aan: energiebesparing, energie uit andere bronnen. Het eerste samen met versterking. Het tweede samen met hele dorp: zon en wind. De vraag: hoeveel van elk? En waar? De regie hierover is in handen van Lopec en Buurkracht.

Ontwikkeling levensloop in Loppersum (Zorgcoöperatie Loppersum)
Waarnemend voorzitter Riet Bons van de ZcL sloot met haar verhaal keurig aan bij de vorige sprekers: de toekomst van Wiemersheerd staat op het spel. Wat willen we ervoor terug en hoe kunnen we dat combineren met al die andere zaken die spelen: (alweer) krimp, versterking en vergrijzing. De ZcL heeft samen met andere partijen al een visie ontwikkeld op de toekomst van het Wiemersheerd-terrein. Combinatie van verschillende functies: zorg en welzijn. Allemaal gericht op het doel waarnaar het dorp zou moeten streven: levenslang leuk wonen in Loppersum.

Wie dat wil, kan alsnog reageren of een vraag stellen op de drie thema’s via het emailadres van de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum: loppersum@gmail.com.