Op 30 november 2017  organiseert Dorpsbelangen Loppersum in Ons Dorpshuis een themabijeenkomst met de titel ‘Hoe houden we Loppersum bewogen en bevlogen?’

Een jaar geleden werd de dorpsvisie vastgelegd. In een jaar tijd is veel gebeurd. Aan de hand van drie thema’s willen we de voortgang van uitvoering van onze Dorpsvisie met alle bewoners van het dorp Loppersum bespreken.

De thema’s die aan bod komen zijn:

  • Ontwikkeling dorpscentrum (Bedrijven Vereniging Loppersum)
  • Ontwikkeling duurzame energie (Buurkracht/LOPEC)
  • Ontwikkeling levensloop in Loppersum (Zorgcoöperatie Loppersum)
Bij elk thema worden de vragen gesteld: Wat is de stand van zaken? Hoe zou de toekomst er uit moeten zien? Hoe komen we daar? De uitgenodigde organisaties houden een verhaal van ongeveer tien minuten. Daarna bent u aan de beurt.

De avond wordt gehouden in Ons Dorpshuis van 20 tot 22 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. In verband met het te verwachten aantal bezoekers graag aanmelden bij 0596-571266 of loppersum@gmail.com

Meepraten en meedoen is greep houden op je toekomst.