Tijdens de algemene vergadering van de Vereniging Dorpsbelangen Loppersum van 31 mei 2017 waren ruim twintig bewoners aanwezig. Dorpsbelangen ontwikkelt zich tot een platform voor het hele dorp. Het is een zoekproces. Maar iedereen is het wel eens met deze nieuwe koers.

Hoe het was
De Vereniging Dorpsbelangen Loppersum (VDL) was de laatste jaren een beetje onzichtbaar. Niet dat er niks gebeurde. Onder haar financiële vleugels vielen tijdelijk, zolang het nodig was, de Vrienden van het K.P.Zijl bad, de Speeltuincommissie, het 4 mei-comité, LOPEC, de Straatspeeldag en het Klokkenfonds. Ook zijn er activiteiten op het gebied van jeugd- en jongerenwerk en dorpsactiviteiten gesubsidieerd. Een paar jaar geleden is besloten geen lidmaatschapsgeld meer te vragen. Elke dorpeling is automatisch lid van VDL.

Hoe het werd
Met de komst van Olga Hartman als voorzitter, besloot VDL een andere koers te gaan varen. Dankzij subsidie van het Leefbaarheidsloket ontwikkelde het bestuur een Dorpsvisie, samen met in andere verenigingen actieve dorpsgenoten en in samenspraak met heel veel bewoners. Een belangrijk document! Helaas is Olga verhuisd en bleven er nog maar twee bestuursleden over: Ab Steenbergen en Cissy Bronts. Op 31 mei zijn twee nieuwe bestuursleden gekozen: voorzitter Jaap Meedema en secretaris Janneke Klijn. De groep van actieve mensen eromheen blijft actief. Het bestuur hoeft het niet alleen te doen.

Hoe het moet worden
VDL is van plan intensief contact te houden met verenigingen in het dorp. VDL moet steeds meer een platform worden. En nogmaals: VDL is van alle bewoners van het dorp. U hoort nog van ons.

Klik hier voor het verslag van de algemene vergadering van 31 mei 2017