Olga Hartman overhandigt het eerste exemplaar van de Lopster Dorpsvisie aan burgemeester Albert Rodenboog. Foto: Chris Bomekamp

Op maandagavond 31 oktober  2016 heeft voorzitter van Dorpsbelangen, Olga Hartman, het eerste exemplaar van de dorpsvisie van het dorp Loppersum aan de Gemeenteraad aangeboden. Alle dorpen in onze gemeente hebben nu een dorpsvisie.

Wat staat er in een dorpsvisie?
In een dorpsvisie wordt beschreven wat de bewoners van het dorp belangrijk vinden en waar ze zich zorgen over maken. De dorpsvisie biedt daarmee een goed overzicht van de aandachtspunten voor de komende jaren.

Waarom is een dorpsvisie nodig?
Op dit moment staat het gemeentehuis nog midden in ons dorp en zijn ambtenaren, wethouders en de burgemeester goed bereikbaar. Met de aanstaande gemeentelijke herindeling wordt dat minder vanzelfsprekend. Dan is het belangrijk om als dorp goed georganiseerd te zijn en duidelijk te kunnen maken wat de bewoners belangrijk vinden.

De totstandkoming
In de zomer van 2015 zijn er 2 DORPS-TOPs georganiseerd. Op beide bijeenkomsten was een vertegenwoordiging van verenigingen en stichtingen in ons dorp aanwezig. Daar kwam naar voren dat de organisaties het belangrijk vinden dat de inwoners van Loppersum hun eigen plannen voor de toekomst maken.

Onder begeleiding van de Vereniging Groninger Dorpen is een werkgroep aan de slag gegaan met het bedenken van een aantal thema’s. Deze zijn voorgelegd aan verschillende groeperingen binnen het dorp, en op straat tijdens de vaderdagactie. Het leverde veel goede ideeën op. Op een vrolijke bijeenkomst in september heeft cabaretier Arno van der Heyden zijn visie op Loppersum gegeven en zijn de uitkomsten van alle gesprekken met Lopsters gepresenteerd. Samen is bepaald wat het meest belangrijk is. Dat is in de dorpsvisie vastgelegd.

Hoe verder?
In de komende week krijgen alle inwoners van Loppersum de dorpsvisie in hun brievenbus. Als volgende stap wordt gewerkt aan de vorming van een breed Platform dat ons dorp kan vertegenwoordigen waar dat nodig is.