Op 27 november 2023 presenteerde de werkgroep Behoud Zuiderlopsterweg haar plan op een presentatie ochtend van het provinciale programma Erfgoed, Ruimtelijke kwaliteit en Landschap. Een vakjury en het publiek koos uit twaalf initiatieven drie aansprekende ideeën. De vakjury bestond uit Susan Top (gedeputeerde Provincie Groningen, Jaap Kuin (burgemeester gemeente Pekela en Patty Wageman (directeur Stichting Oude Groninger kerken).

Een van de ideeën kwam van bovengenoemde werkgroep - die ‘ …bijdragen aan het behoud en de ontwikkeling van het culturele erfgoed en het landschap in onze provincie’. Dat zijn de woorden, die ik vind op de website van de provincie. De initiatiefnemers ontvangen ieder een bedrag van €25.000 om hun plannen te verwezenlijken.

Best trots zijn Frank Peters en Cock Peterse (respectievelijk degene die de presentatie hield en uit wiens brein het idee ontstond) op dit resultaat. De kroon op hun inzet om het eeuwenoude kerkepad te behoeden voor de ondergang.

De werkgroep bedacht een list toen ProRail vasthield aan haar opdracht alle, maar dan ook alle spoorwegovergangen in Nederland te sluiten dan wel te beveiligen. Ook die in Loppersum en omgeving.

De spoorwegovergang bij de Gerichtsweg zal te zijner tijd een tunnel krijgen. Die aan het Storksterpad en bij het station worden beveiligd, maar voor de Zuiderlopsterweg is geen geld meer. Deze zal moeten worden gesloten…tenzij de initiatiefnemers met de benodigde financiële middelen komen. Een bedrag van twee miljoen wordt genoemd. Tsja…

Het plan
Gebruik één van de hoogspanningsmasten, die toch allemaal moeten verdwijnen, om een brug te creëren (zie foto). De €25.000 zal gebruikt worden om onderzoek te doen naar de haalbaarheid van het idee. De redactie van In Loppersum feliciteert de werkgroep Behoud Zuiderlopsterweg.