Maatschappelijk werk helpt mensen om weer op eigen benen te staan en mee te laten doen in de maatschappij. In het bijzonder voor diegenen die door één of meerdere problemen het even niet meer kunnen opbrengen.

Bijvoorbeeld gezinnen, jongeren, ouderen en slachtoffers van huiselijk geweld. Het team van Cadanz Welzijn biedt hulp en ondersteuning bij vragen over bijvoorbeeld:
  • Gezin en opvoeding
  • Geld en werk
  • Relatie en (echt)scheidingen
  • Ruzie en (huiselijk) geweld
  • Verlies en rouw
  • Problemen door ingrijpende situaties
  • Psychosociale hulp rondom versterking- en aardbevingsproblematiek

Voor meer informatie kun je contact opnemen met