De vrijwilligers van het Steunpunt Administratie van Candanz Welzijn helpen bij administratie en financiën.

We kunnen je bijvoorbeeld helpen met:
  • Het uitleggen van een brief
  • Overzicht krijgen van inkomsten en uitgaven
  • Digitale zaken regelen
  • Contact opnemen met instanties per telefoon, e-mail of DigiD
  • Aanvragen en wijzigen van toeslagen bij de Belastingdienst (zoals huurtoeslag en zorgtoeslag)
  • Aanvragen en wijzigen van voorzieningen bij de gemeente (zoals kwijtschelding en bijzondere bijstand)
  • Verzamelen van stukken voor de Volkskredietbank of voor de aanvraag bijstand

Er zijn op verschillende locaties in Eemsdelta spreekuren waar je terecht kan voor hulp en ondersteuning. Ook kun je als je meer informatie wilt contact opnemen met Sociaal raadslieden en de coördinatoren Budgetmaatjes en de vrijwilligers Steunpunt Administratie via het algemene telefoonnummer van Cadanz Welzijn of via het emailadres.

Burg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
0596 – 74 50 24
info@cadanzwelzijn.nl