Sociaal raadslieden van Cadanz Welzijn bieden informatie, advies en ondersteuning bij sociaaljuridische onderwerpen. Kort gezegd: als het gaat over wetten en regelingen.

We hebben veel kennis in huis over:
  • Sociale zekerheid (uitkeringen en sociale inkomensvoorzieningen)
  • Belastingen en toeslagen
  • Werk en loon
  • Geld, rondkomen en (kwijtschelding van) schulden
  • Vreemdelingenrecht
  • Personen en familierecht

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met onze Sociaal raadslieden via het algemene telefoonnummer van Cadanz Welzijn of via het emailadres.

Burg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
0596 – 74 50 24
info@cadanzwelzijn.nl