Een nieuw bestaan opbouwen in een vreemd land is niet altijd even makkelijk. Je krijgt bijvoorbeeld te maken met een nieuwe taal, een andere cultuur en andere wet- en regelgeving.

Team Inburgering en Integratie van Cadanz Welzijn biedt hulp aan mensen tijdens hun inburgering en integratie in Nederland.

We begeleiden statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) zodat zij zich zelfstandig kunnen redden in de Nederlandse samenleving. Dit bestaat uit hulp bij de administratie, aanbieden van activiteiten zoals taallessen, uitleg over regelgeving en wegwijs maken in de woonomgeving.

Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met ons team I&I via het algemene telefoonnummer van Cadanz Welzijn of via het emailadres.

Burg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
0596 – 74 50 24
info@cadanzwelzijn.nl