Als opbouwwerkers zetten we ons hier voor in. We stimuleren saamhorigheid en betrokkenheid in dorpen, wijken en straten en bieden ondersteuning waar dat nodig is.

Daarbij leggen we ons oor te luister, signaleren en ontdekken hoe het met de bewoners gaat. In plaats van problemen voor bewoners op te lossen wordt meer de eigen verantwoordelijkheid voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid in de wijk gestimuleerd.

Uitgangspunt is dat de bewoners gebruik maken van de eigen ideeën, eigen talenten en mogelijkheden; dat er een zo breed mogelijk draagvlak is in de buurt voor de wensen en ideeën van bewoners.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons team van opbouwwerkers via het algemene telefoonnummer van Cadanz Welzijn of via het emailadres.

Burg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
0596 – 74 50 24
info@cadanzwelzijn.nl