Samen Oplopen zorgt voor vrijwilligers of vrijwilligersgezinnen die mee denken en mee helpen in de gezinnen die veel stress en problemen ervaren. Dit doen zij door een tijdje samen op te lopen en te doen waar behoefte aan is.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met ons team van  jeugdmaatschappelijk werkers, schoolmaatschappelijkwerkers en opvoedondersteuners via het algemene telefoonnummer van
Cadanz Welzijn of via het emailadres.

Burg. Klauckelaan 16
9902 KZ Appingedam
0596 – 74 50 24
jeugdengezin@cadanzwelzijn.nl