Het Platform Levensvragen Loppersum organiseert drie avonden die draaien om het thema polarisatie en verbinding. De data zijn: donderdag 19 oktober, woensdag 1 november en vrijdag 17 november. De avonden starten om 20.00 uur en vinden plaats in de Vredekerk te Loppersum, Burgemeester van der Munnikstraat 16.

In een wereld waar tegenstellingen tussen groepen mensen toenemen en wij-zij denken vaker leidt tot conflicten, is het tijd om na te denken over onze maatschappelijke cohesie en duurzaamheid. Wat zijn de oorzaken van polarisatie en wat zijn de gevolgen? Kunnen we de trend keren en zo ja, hoe?

De tweede avond op 1 november zal Manuela Kalsky haar inzichten over het overbruggen van de verschillen delen. Zij houdt zich al vele jaren met dit thema bezig. Zij heeft het platform www.nieuwwij.nl opgericht onder het motto: verbind de verschillen. Zij vertelt hoe het levensbeschouwelijke landschap in Nederland veranderd is en hoe het komt dat het maar niet lukt om meer verbinding tot stand te brengen. Zij pleit voor een ander manier van denken, namelijk van of/of naar en/en! Oplossingen kunnen hierdoor binnen handbereik komen