Lekker sporten en bewegen. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet voor iedereen. Als beweegcoach vinden wij dat alle inwoners, ongeacht leeftijd, financiële situatie of eventuele handicap, moeten kunnen deelnemen aan een vorm van sporten en bewegen. Waarom? Omdat er veel mee te winnen valt! In de gemeente Eemsdelta werken vier beweegcoaches van Huis voor de Sport Groningen die dagelijks bezig zijn met het plannen, coördineren en uitvoeren van beweegactiviteiten.

Als beweegcoach werk je veel samen met verschillende partijen, twee voorbeelden hiervan zijn: welzijnsorganisaties en huisartsen. Samen maken we bewegen voor iedereen mogelijk. Waar kunt u dan zo al aan denken: bewegen in de openbare ruimte bijvoorbeeld in de beweegtuin, wandelen met een wandelgroepje, fietsen op een duofiets of meedoen met een lokale sportvereniging.

De beweegcoach kan helpen om passend beweegaanbod te vinden in de gemeente. Naast het bestaande beweegaanbod kan de beweegcoach ook ondersteunen met initiatieven van bewoners om nieuw aanbod op te zetten of individuele vraagstukken te beantwoorden.

Heb je de middelen niet op te gaan sporten? Hier kan de beweegcoach ook helpen. Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur betaalt het lesgeld voor jongeren en volwassenen van 18 jaar en ouder uit gezinnen waar te weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve cursus. Om een aanvraag te kunnen doen, moet de bewoner een actief account hebben bij de Kansshop. Een aanvraag indienen kan via een intermediair van het Volwassenenfonds. De beweegcoach fungeert ook als intermediair.

Kijk voor meer informatie op: 
www.eemsdeltabeweegt.nl 

Kirsten Pheifer
Beweegcoach gemeente Eemsdelta
k.pheifer@hvdsg.nl
06-83 13 48 75