Veel mensen kunnen door inzet van een maatje dat extra steuntje in de rug of een beetje gezelligheid wel gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze zich eenzaam voelen of omdat er sprake is van een beperking, ziekte, de zorg voor een ander of verlies van een dierbare.

Soms hebben mensen een beetje hulp nodig om hun sociale netwerk te vergroten. De aanwezigheid en ondersteuning van een maatje op maat kan in zo’n geval een verschil maken.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met