Voor haar leden organiseert de Zorgcoöperatie Loppersum persoonlijke 'hulp' en 'aandacht'.

Nog geen lid? Lees op de website hoe je lid kunt worden >>.

Hulp
Bij een vraag om hulp heeft een lid van ZcL een praktisch, technisch of administratief probleem dat hij/zij niet zelf kan oplossen. Hij/zij vraagt bijvoorbeeld:
  • praktische hulp (vervoer naar een ziekenhuis, sneeuwruimen)
  • technische hulp (plankje ophangen, plafondlamp verwisselen)
  • administratieve hulp (formulier invullen, lastige brief schrijven)

Aandacht
Bij een vraag om aandacht is een lid van ZcL alleen en/of eenzaam of wil hij/zij samen met anderen activiteiten uitvoeren, waarbij het gaat om het sociale contact. Iemand wil bijvoorbeeld:
  • gerichte aandacht (bezoek krijgen, voorgelezen worden)
  • onderlinge aandacht (samen koken, met elkaar fietsen)
De Werkgroep open inloop ZcL zorgt voor de invulling van gezamenlijke activiteiten tijdens de open inloop op donderdagmiddag in de bibliotheek (14.00-17.30 uur).

Hulplijn
De hulpvragers kunnen op werkdagen tussen 10.00-12.00 uur hun hulpvraag melden op telefoonnummer 06 47 444 565.